Tin tức - Thông báo

Khóa học phổ biến và thịnh hành

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Kế hoạch đào tạo nội viện

CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH COVID-19 VÀ HẬU COVID-19

Kế hoạch đào tạo ngoại viện

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Kế hoạch đào tạo nội viện

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Kế hoạch đào tạo nội viện

     

Thông tin chung đến bạn

Khóa học

Tiết kiệm chi phí: Giúp giảm khoảng 60% chi phí bao gồm chi phí đi lại và chi phí tổ chức địa điểm. Người học chỉ tốn chi phí trong việc đăng ký khoá học và có thể đăng ký nhiều khoá học mà họ cần. Tiết kiệm thời gian: giúp giảm thời gian đào tạo từ 20-40% so với phương pháp giảng dạy truyền thống nhờ hạn chế sự phân tán và thời gian đi lại.

Giảng viên

Giảng viên đều là những người có kinh nghiệm làm việc chắc chắn nắm vững kiến thức về chủ đề mà giảng viên sẽ dạy. Giảng viên chuẩn bị các nội dung cho chủ đề và nghiên cứu. Lên bố cục video và soạn giáo án kĩ lưỡng. Chuẩn bị một số tư liệu, ví dụ, hình ảnh, video…sẽ sử dụng kèm giáo án đó Giảng viên chỉ cần soạn nội dung 1 lần và sử sử dụng cho khóa học

Người học

Chương trình được thiết kế cô đọng, cá nhân hóa, bám sát theo năng lực học của từng người học. Đảm bảo bất cứ ai, ở trình độ nào cũng có thể học được, hiểu được, thực hành được, tiến bộ được Các trải nghiệm của người học được thiết kế cẩn thận để giúp người mới dễ dàng bắt được nhịp. Toàn bộ tài liệu học tập đều là tiếng Việt giúp dễ học, dễ hiểu.

Nền tảng E-Learning học tập trực tuyến

Hệ thống lên đến hơn 1 triệu người dùng

Upload tài liệu

Đính kèm tài liệu phần mềm

Lớp học tương tác đa chiều

Tương lai của giáo dục từ xa

Kiến thức cần thiết cho học viên

Trực tiếp, đơn giản như trên lớp học

Bảo mật bài giảng

Bảo mật dễ dàng

Quản lý bài giảng thông minh

Hiệu quả bài giảng vượt trội